Class Calendar

Class Calendar

SALESPERSON DAY CLASS (MONDAY-FRIDAY)

April 2019

April 15, 2019
April 26, 2019
9:00 am
5:00 pm

May 2019

May 6, 2019
May 17, 2019
May 20, 2019
May 31, 2019
9:00 am
5:00 pm

June 2019

June 3, 2019
June 14, 2019
June 17, 2019
June 28, 2019
9:00 am
5:00 pm

July 2019

July 1, 2019
July 15, 2019
July 16, 2019
July 30, 2019
9:00 am
5:00 pm

August 2019

August 5, 2019
August 16, 2019
August 19, 2019
August 30, 2019
9:00 am
5:00 pm

September 2019

September 2, 2019
September 13, 2019
September 16, 2019
September 27, 2019
9:00 am
5:00 am

October 2019

October 1, 2019
October 15, 2019
October 16, 2019
October 29, 2019
9:00 am
5:00 pm

November 2019

November 4, 2019
November 15, 2019
November 18, 2019
November 29, 2019
9:00 am
5:00 pm

December 2019

December 2, 2019
December 12, 2019
9:00 am
5:00 pm

SALESPERSON NIGHT CLASS (TUESDAY, WEDNESDAY AND THURSDAY)

April-June

April 16, 2019
June 18, 2019
6:00 pm
9:30 pm

July-September

July 2, 2019
September 10, 2019
6:00 pm
9:30 pm

September-October

September 9, 2019
October 17, 2019
6:00 pm
9:30 pm

SALESPERSON NIGHT CLASS (SATURDAY)

April-June

April 20, 2019
June 22, 2019
9:00 am
4:00 pm

July-September

July 6, 2019
September 7, 2019
9:00 am
4:00 pm

October-December

October 5, 2019
December 7, 2019
9:00 am
4:00 pm